Hendrikus Schouten Heeres werd geboren in 1825 als zoon van een tabaksverkoper. We zien zijn naam opkomen in de Alkmaarsche Courant van 7 april 1856, waarin hij aangeeft zijn tijd te besteden aan het maken van "Daguerreotype- en Photographie portretten". Hij stelde deze tentoon in het huis van zijn vader. 
Hij gebruikte zowel de achternaam van zijn vader als moeder. Schouten Heeres stierf op de jonge leeftijd van 34 jaar, 3 dagen na het 40 jarig huwelijksfeest van zijn ouders, op 16 mei 1860. Hoe lang hij gefotografeerd heeft is niet bekend. In de archieven stond hij ook bekend als tabaksverkoper. In de overlijdensakte wordt overigens benoemd dat hij zonder beroep is.
Back to Top