Louis Adrien Alexandre Perrin werd geboren op 18 maart 1837. Tot ca 1865 werkte hij als bloemist en huwde in Parijs met Pauline Heloise Loubon in 1856. Hij werkte als fotograaf van 1866 tot 1868 in Rotterdam onder de naam Roemer & Perrin. Hij kwam op 1 december 1868 naar Alkmaar en nam in diezelfde maand het atelier in Alkmaar over van G.L. Mulder, die naar Utrecht vertrok om het atelier van Henri Pronk over te nemen. Het atelier van Perrin was gevestigd aan de Hoog(en)straat B126.
 Veel stadsgezichten zijn toe te kennen aan Perrin. Perrin bood 48 verschillende stadsgezichten aan. Deze waren niet alleen bij hem verkrijgbaar, maar ook bij boekhandelaar Kluitman. Portretten werden meer gemaakt door collega fotograaf P. Vlaanderen. In de periode tot februari 1870 was Eduard Penning als fotograaf werkzaam bij Perrin.
Op 27 april 1872 overleed zijn vrouw in de leeftijd van 34 jaar. Op 29 september 1872 hertrouwde hij met Francoise Josephine Querelle. 
In maart 1873 kondigt Perrin de "kwiteering van de affaire" aan de Hoogstraat aan per 1 mei 1873. In datzelfde jaar nog zien we de zaak gevestigd op de Laat 484A, waar eerder zijn leerling Eduard Penning zijn fotografisch atelier had.
Op 20 augustus 1874 vertrok Perrin uit Alkmaar. Hij werkte daarna in St. Michielsgestel, Vught en later ook in Tilburg, Brussel en Baarle-Hertog. Van 1885 tot 1889 keerde hij terug in Alkmaar. Hij woonde toen op de Zevenhuizen 10 en was zonder beroep. Hij vertrok in 1890 naar Amsterdam en overleed kort daarna op 21 januari 1890, op 52 jarige leeftijd.
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Back to Top