Johan de Haas werd op 19 februari 1848 geboren in Leeuwarden. Hij registreerde zich op 4 februari 1874 in Alkmaar, komende vanuit Parijs. Op 5 april 1874 plaatste hij een dank betuiging voor de verleende vergunning voor de bouw van een fotografisch atelier. Op 24 mei 1874 opende hij zijn atelier op de Langestraat-Hoek Krebbesteeg A98. Precies in dezelfde week waarin ook Vlaanderen & van der Aa hun atelier starten. 
Het verblijf van Johan de Haas was echter van korte duur; op 29 september 1874 verhuist hij al naar Amsterdam, waar hij een atelier op de Lijnbaansgracht startte. Rond 11 oktober van dat zelfde jaar werd de woning met atelier op de Langestraat A98 (huidig nummer 81) geveild. De koper werd de later welbekende Alkmaarse fotograaf J. Chrispijn.
Back to Top