"Gebouwen, gestaan hebbende ter plaatste van het den 17 oktober 1869 ingewijde nieuwe Burgerweeshuis, voormaals Kerk enz. van het Middel-Bagijnhof". Van oorsprong was het een proveniershuis, dat grensde aan het toenmalige Sint Elisabeth Mannen- en Vrouwengasthuis. Het proveniershuis werd in 1800 opgeheven, waarna het gebouw een tiental jaren onderdak bood aan militairen en als zodanig de functie van kazerne had. In 1819 veranderde de bestemming in een tehuis voor wezen.
Het Victoriemonument is een 19e-eeuws gedenkteken ter herinnering aan het Alkmaars Ontzet in 1573. Het beeld stelt de godin Victoria voor en wordt ook wel Alcmaria victrix genoemd. Het gedenkteken staat te midden van het Victoriepark en staat lokaal bekend als Victorientje.
Een vroege afbeelding van het station van Alkmaar. Op 18 december 1865 werd de spoorlijn Alkmaar-Den Helder in gebruik genomen. Deze openingsdatum wordt nog altijd genoemd als de dag waarop Alkmaar voorgoed haar centrumfunctie in het hart van Noord-Holland heeft veilig gesteld. 

Het Hof van Sonoy  in Alkmaar.

Op de plaats van het huidige Hof van Sonoy lag vroeger het Witte Hof of Sint Maria Magdalena Klooster. Het klooster kwam in 1572 in handen van de stad en het hof werd toen gebruikt om stedelingen onder te brengen die dakloos waren geworden, omdat hun huizen waren gesloopt voor de aanleg van de nieuwe stadsverdediging. Na het beleg werd het Hof verkocht aan Diederik Sonoy, gouverneur van het Noorderkwartier, die hier enige jaren heeft gewoond. Sonoy had een sleutelrol in de overwinning op de Spanjaarden in 1573. Zijn naam is aan deze plek verbonden gebleven. 

De volgende eigenaar was Mr. Willem van Bardes. hij heeft de markante achtkantige toren laten bouwen. Het poortje met het wapen van Bardes dateert uit het begin van de 17e eeuw. In 1743 kwam het Hof in bezit van de Hervormde Gemeente, die hier een tehuis voor oude mannen en vrouwen vestigde. De later aangebrachte gevelsteen aan de buitenzijde van het poortje herinnert hieraan. Dit poortje is in de jaren 1970 geadopteerd en gerestaureerd door de Historische Vereniging Alkmaar, die het nu als logo voert. Het linkerpand is tegenwoordig ingericht als restaurant. 


Het Stadhuis van Alkmaar, datering ca. 1885, met de twee leeuwen op het bordes.


Met behulp van de vlotten links in beeld, in het water van de Oudegracht, zijn bouwvakkers bezig geweest met het onderhoud aan de walmuur en de brug. Prominent aanwezig de Evangelische Lutherse Kerk. De Lutheranen waren verplicht om hun geloof in alle eenvoud te begeleiden en zo ontstond deze "schuilkerk", die aan de buitenzijde niets van een toren of klok mocht uitdragen. Dit kerkgebouw is in 1975 gerestaureerd. 

Het Waaggebouw aan het Waagplein. Het Waagplein miste vele eeuwen de noodzakelijke marktruimte om goed te kunnen functioneren. De bebouwing rechts was een doorn in het oog van het stadsbestuur en werd in 1886 uiteindelijk gesloopt.


De Breedstraat omstreeks 1870, met links het bouwwerk achter het Stadhuis wat diende als vlas-, garen- en linnenmarkt. In 1873 ging het complex tegen de vlakte en maakte plaats voor een museum, wat er ruim een eeuw zou staan, om daarna plaats te maken voor de uitbreiding van het Stadhuis.

Het Waaggebouw aan de zijde van het weeggedeelte. Vervaardigd door Van der Aa & Chrispijn

Detailopname van de zijde van het weeggedeelte. Vervaardigd door Van der Aa & Chrispijn

Gezicht vanaf Luttik-Oudorp richting het Waagplein met de Appelsteegbrug
Back to Top