Hermanus Fredrik Beck werd geboren op 28 september 1825 in Alkmaar. Hij was de zoon van boekhandelaar P. Beck, die was gevestigd op de Boterstraat. Alkmaar kende in die tijd nog geen vaste fotoateliers. De prijzen waren hoog en de markt was klein. Beck reisde dus vooral rond als fotograaf.
Op 25 augustus 1856, tijdens de Kermis, fotografeerde hij in het huis van zijn vader, de Alkmaarse boekhandelaar P. Beck. Op 25 augustus 1861, opnieuw tijdens de Kermis, fotografeerde Beck portretten in de Nieuwe IJzerwinkel, op de hoek van de Houttil en de Paardenstraat bij de heer W. Bagge. Ook keerde hij terug op 23 maart 1862, opnieuw bij de heer Bagge, die handelaar in kachels, fornuizen en haardstellen was. In dezelfde periode reisde hij onder andere nog naar Hoorn. In februari 1863 plaatste hij opnieuw een advertentie dat hij ruimte had om foto’s op glas en papier te maken. In mei 1863 verhuisde hij vervolgens naar De Laat.
Op 23 augustus 1863 berichtte Beck dat hij bleef doorgaan met het maken van portretten op glas , papier, voor medaillon en Carte de Visite. Het adres is Laat, bij de Kapelkerk. In 1869 is Beck vertrokken richting Sliedrecht, waar hij nog werkte als fotograaf. In 1874 keerde hij tijdelijk terug naar Alkmaar, ditmaal als orgelmaker.
Back to Top